MS Tech Home  /  BibleDatabase Home  /  Tell a Friend  / About MS Tech /Ukrainian Bible - Main Index

 

Numbers 26

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

26:1 ¶ І сталося по поразці, і сказав Господь до Мойсея й до Елеазара, сина священика Аарона, говорячи:

26:2 Перелічіть усю громаду Ізраїлевих синів від віку двадцяти літ і вище за домами їхніх батьків, кожного, хто здатний до війська в Ізраїлі.

26:3 І говорив до них Мойсей та священик Елеазар у моавських степах над приєрихонським Йорданом, говорячи:

26:4 Перелічіть від віку двадцяти літ і вище, як наказав був Господь Мойсеєві і Ізраїлевим синам, що виходили з єгипетського краю.

26:5 ¶ Рувим, перворідний Ізраїлів. Рувимові сини: Ханох рід Ханохів, від Паллу рід Паллуїв,

26:6 від Хецрона рід Хецронів, від Кармі рід Карміїв.

26:7 Оце Рувимові роди. І були їхні перелічені: сорок і три тисячі й сімсот і тридцять.

26:8 А сини Паллуєві: Еліяв.

26:9 А сини Еліявові: Немуїл, і Датан, і Авірон. Це той Датан та Авірон, покликані громади, що підбурювали проти Мойсея та проти Аарона в Кореєвій громаді, коли вони підбурювали на Господа.

26:10 І відкрила земля свої уста, та й поглинула їх та Корея при смерті тієї громади, коли огонь пожер був двісті і п'ятдесят люда, і стали вони за ознаку.

26:11 А Кореєві сини не померли.

26:12 Сини Симеонові за їхніми родами: від Немуїла рід Немуїлів, від Яміна рід Ямінів, від Яхіна рід Яхінів,

26:13 від Зераха рід Зерахів, від Саула рід Саулів.

26:14 Оце Симеонові роди, двадцять і дві тисячі й двісті.

26:15 Сини Ґадові за їхніми родами: від Цефона рід Цефонів, від Хаґґі рід Хаґґіїв, від Шуні рід Шуніїв,

26:16 від Озні рід Озніїв, від Ері рід Еріїв,

26:17 від Арода рід Ародів, від Ар'елі рід Ар'еліїв.

26:18 Оце роди Ґадових синів, за їхнім переліченням: сорок тисяч і п'ятсот.

26:19 Сини Юдині: Ер та Онан; і помер Ер та Онан у ханаанськім Краї.

26:20 І були Юдині сини за їхніми родами: від Шели рід Шелин, від Переца рід Переців, від Зераха рід Зерахів.

26:21 А Перецеві сини були: від Хецрона рід Хецронів, від Хамула рід Хамулів.

26:22 Оце Юдини роди за їхнім переліченням: сімдесят і шість тисяч і п'ятсот.

26:23 Сини Іссахарові за їхніми родами: Тола рід Толин, від Цувви рід Цуввин,

26:24 від Яшува рід Яшувів, від Шімрона рід Шімронів.

26:25 Оце Іссахарові роди за їхнім переліченням: шістдесят і чотири тисячі й триста.

26:26 Сини Завулонові за їхніми родами: від Середа рід Середів, від Елона рід Елонів, від Яхлеїла рід Яхлеїлів.

26:27 Оце Завулонові роди за їхнім переліченням: шістдесят тисяч і п'ятсот.

26:28 Сини Йосипа за їхніми родами: Манасія та Єфрем.

26:29 Сини Манасіїні: від Махіра рід Махірів, а Махір породив Ґілеада, від Ґілеада рід Ґілеадів.

26:30 Оце Ґілеадові сини: Єзер рід Єзерів, від Хелека рід Хелеків,

26:31 і Асріїл рід Асріїлів, і Шехем рід Шехемів,

26:32 і Шеміда рід Шемідин, і Хефер рід Хеферів.

26:33 А Целофхад, син Хеферів, не мав синів, а тільки дочок. А ймення дочок: Махла й Ноа, Хоґла, Мілка й Тірца.

26:34 Оце роди Манасіїні, а їхні перелічені: п'ятдесят і дві тисячі й сімсот.

26:35 Оце Єфремові сини за їхніми родами: від Шутелаха рід Шутелахів, від Бехера рід Бехерів, від Тахана рід Таханів.

26:36 А оце Шутелахові сини: від Ерана рід Еранів.

26:37 Оце роди Єфремових синів за їхнім переліченням: тридцять і дві тисячі і п'ятсот. Оце Йосипові сини за їхніми родами.

26:38 Сини Веніяминові за їхніми родами: від Бели рід Белин, від Ашбела рід Ашбелів, від Ахірама рід Ахірамів,

26:39 від Шефуфама рід Шефуфамів, від Хуфама рід Хуфамів.

26:40 А сини Белині були: Ард, і Нааман, від Арда рід Ардів, від Наамана рід Нааманів.

26:41 Оце Веніяминові сини за їхніми родами, а перелічені їхні: сорок і п'ять тисяч і шістсот.

26:42 Оце Данові сини за їхніми родами: від Шухама рід Шухамів. Оце Данові роди за їхніми родами.

26:43 Всі Шухамові роди за їхнім переліченням: шістдесят і чотири тисячі і чотириста.

26:44 Асирові сини за їхніми родами: від Їмни рід Їмнин, від Їшві рід Їшвіїв, від Берії рід Беріїв.

26:45 Сини Берії: від Хевера рід Хеверів, від Малкіїла рід Малкіїлів,

26:46 а ймення Асирової дочки Сарах.

26:47 Оце роди Асирових синів за їхнім переліченням: п'ятдесят і три тисячі й чотириста.

26:48 Сини Нефталимові за їхніми родами: від Яхцеїла рід Яхцеїлів, від Ґуні рід Ґуніїв,

26:49 від Єцера рід Єцерів, від Шіллема рід Шіллемів.

26:50 Оце роди Нефталимові за їхніми родами й за їхнім переліченням: сорок і п'ять тисяч і чотириста.

26:51 Оце перелічені Ізраїлевих синів: шістсот тисяч і тисяча й сімсот і тридцять.

26:52 ¶ І промовив Господь до Мойсея, говорячи:

26:53 Для цих буде поділений Край у спадок за числом імен.

26:54 Численному примножиш спадщину його, а малому зменшиш спадок його, кожному за переліченням його буде дана спадщина його.

26:55 Тільки жеребком поділиться землю, вони будуть володіти за іменами племен їхніх батьків.

26:56 За жеребком буде поділена спадщина його поміж численним та малим.

26:57 ¶ А оце перелічені Левити за їхніми родами: від Ґершона рід Ґершонів, від Кегата рід Кегатів, від Мерарі рід Мераріїв.

26:58 Оце роди Левієві: рід Левіїв, рід Хевроніїв, рід Махліїв, рід Мушіїв, рід Кореїв, а Кегат породив Амрама.

26:59 А ймення Амрамової жінки Йохевед, дочка Левієва, що вродила її Левієві жінка його в Єгипті, а вона вродила Амрамові Аарона, і Мойсея, і сестру їх Маріям.

26:60 І вродилися Ааронові Надав, й Авігу, й Елеазар, й Ітамар.

26:61 А Надав та Авігу померли, коли вони приносили чужий огонь перед Господнє лице.

26:62 І були їхні перелічені двадцять і три тисячі, кожен чоловічої статі від місячного віку й вище; бо вони не були перелічені серед Ізраїлевих синів, не дана бо їм спадщина серед Ізраїлевих синів.

26:63 ¶ Оце перелічені Мойсея та священика Елеазара, що перелічували Ізраїлевих синів у моавських степах над приєрихонським Йорданом.

26:64 А серед тих не було вже нікого з перелічених Мойсея та священика Аарона, що перелічували Ізраїлевих синів на Сінайській пустині,

26:65 бо Господь був сказав їм: Конче повмираєте ви на пустині. І не позостався з них ніхто, крім Калева, сина Єфуннеєвого, та Ісуса, сина Навинового.

 

Created with  FREE HTMLCompiler by Bibledatabase